NSWJCL TERM 1 TOURNAMENT - SECTION 1
(Chatswood, 22-29/2/2020, 2 rounds then abandoned due to COVID-19)

Standings

Place Name         Intl Id Loc Club   Score Buch. Progr. M-Buch.

 1-4 Vayum Goel      08   784 20111104 2    2.0  3.0   2.0
   Terrance Han     07   428 20120408 2    1.5  3.0   1.5
   Daniel (Zhiyi) Wang 08   764 20110527 2    1.0  3.0   1.0
   Dominic Earle    11   668 20080410 2    1.0  3.0   1.0
5-19 Annabel Li      09   606 20100423 1    3.0  2.0   3.0
   Caleb Wang      06   563 20130425 1    3.0  2.0   3.0
   Josh Liu       08   632 20120103 1    2.5  2.0   2.5
   Brian (b.2009) Huang 10   577 20091123 1    2.0  2.0   2.0
   Benjamin Tee     08   533 20120105 1    2.0  2.0   2.0
   Joshua Li      11   846 20080730 1    2.0  1.0   2.0
   Romain Charbonneau  09   525 20100823 1    2.0  1.0   2.0
   Harry Zou      12   632 20070810 1    1.5  2.0   1.5
   Jerry Xiao      07   451 20120305 1    1.5  1.0   1.5
   David Madsen     12   444 20070518 1    1.5  1.0   1.5
   Shervin Erfanian   14   533 20050226 1    1.0  2.0   1.0
   Yuze (Ethan) Li   13   769 20061004 1    1.0  1.0   1.0
   Vicky Qian      07   517 20120327 1    1.0  1.0   1.0
   Benjamin Wu     09   418 20100512 1    1.0  1.0   1.0
   Ethan Chang     09   412 20101203 1    1.0  1.0   1.0
20-30 Owen Yang      09   519 20100629 0    3.0  0.0   3.0
   Andrew Yang     13   506 20060711 0    3.0  0.0   3.0
   Ryan Wong      09   417 20100715 0    3.0  0.0   3.0
   Daniel Ding     08   599 20110919 0    2.5  0.0   2.5
   Oliver Xie      10   452 20090623 0    2.5  0.0   2.5
   Maxwell Zoldos    14   647 20050727 0    2.0  0.0   2.0
   Eric (b.2009) Huang 10   507 20091123 0    2.0  0.0   2.0
   Ryan (b.2010) Zhang 09   494 20100801 0    2.0  0.0   2.0
   Sviatoslav Konovalov 11   422 20081120 0    2.0  0.0   2.0
   Danila Ponomarev   09   402 20100225 0    2.0  0.0   2.0
   Collin Hao      10   403 20090821 0    1.5  0.0   1.5

Cross Table

No Name         Intl Id Loc Total 1  2 

1 Goel, Vayum      08   784 2   11:W 5:W
2 Han, Terrance     07   428 2   23:+ 7:W
3 Wang, Daniel (Zhiyi) 08   764 2   20:W 6:W
4 Earle, Dominic    11   668 2   21:W 8:W
5 Li, Annabel      09   606 1   14:W 1:L
6 Wang, Caleb      06   563 1   18:W 3:L
7 Liu, Josh       08   632 1   13:W 2:L
8 Huang, Brian (b.2009) 10   577 1   28:W 4:L
9 Tee, Benjamin     08   533 1   29:W 10:L
10 Li, Joshua      11   846 1   0:L 9:W
11 Charbonneau, Romain  09   525 1   1:L 28:W
12 Zou, Harry      12   632 1   27:W 0:L
13 Xiao, Jerry      07   451 1   7:L 25:W
14 Madsen, David     12   444 1   5:L 23:W
15 Erfanian, Shervin   14   533 1   22:W 0:L
16 Li, Yuze (Ethan)   13   769 1   0:L 24:W
17 Qian, Vicky      07   517 1   0:L 22:W
18 Wu, Benjamin     09   418 1   6:L 20:W
19 Chang, Ethan     09   412 1   0: 21:W
20 Yang, Owen      09   519 0   3:L 18:L
21 Yang, Andrew     13   506 0   4:L 19:L
22 Wong, Ryan      09   417 0   15:L 17:L
23 Ding, Daniel     08   599 0   2:- 14:L
24 Xie, Oliver      10   452 0   0: 16:L
25 Zoldos, Maxwell    14   647 0   0:L 13:L
26 Huang, Eric (b.2009) 10   507 0   0:L 0:L
27 Zhang, Ryan (b.2010) 09   494 0   12:L 30:-
28 Konovalov, Sviatoslav 11   422 0   8:L 11:L
29 Ponomarev, Danila   09   402 0   9:L 0:-
30 Hao, Collin      10   403 0   0: 27:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com